För lediga boxar kontakta oss.Islandshästarär ochså välkomna.